Рудянська сільська рада

                                                              (назва ради)

                                         28  сесія  07 скликання

 

                                                   Рішення№01

 

                                                                                                                                                                                                                  

Про місцевий  бюджет

Рудянської сільської ради

 (назва адміністративно-територіальної одиниці)
на 2019  рік

                                                                                                                                 (бюджетний період)

 

Керуючись ст. 77 Бюджетного кодексу України, пункт1 частина23 стаття 26Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»,враховуючи пропозиції постійної комісії з питань планування бюджету Рудянська сільська рада вирішила:

                        1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 2500000.00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 2450000,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 50000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі 2500000,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 2450000,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 50000,00 гривень згідно з додатком 3до цього рішення.

повернення кредитів до загального фонду місцевого бюджету -
 в сумі 0 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення

профіцит за загальним та спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі
0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за загальним та спеціальним  фондом місцевого бюджету у сумі
0 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 5000,00 гривень, що становить 0,2відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами/підпрограмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти  в сумі 0 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2019рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 1230000,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються місцевою радою до спеціального фонду місцевого бюджету у 2019 році від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком 8 до цього рішення.

7. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2019 рік: до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69п.1 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69.1,71 Бюджетного кодексу України:

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10
частини 1 статті 71Бюджетного кодексу України;

9. Визначити на 2019рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

-оплату праці працівників бюджетних установ(код2110);

-нарахування на заробітну плату(код2120);

-оплата комунальних послуг та енергоносіїв(код2270);

          -поточні трансферти населенню(код2730).

10. Головному розпоряднику коштів місцевого бюджету(сільському голові) забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну  енергію та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

11.Надати дозвіл сільському голові Рудянської сільської ради протягом бюджетного періоду в міжсесійний період у виняткових випадках здійснювати перерозподіл бюджетних призначень за тимчасовою економічною класифікаціями видатків  в межах загального  та спеціального фондів  сільського бюджету на 2019рік з обов’язковим  інформуванням на черговій  сесії сільської ради.

12.  Рішення  набуває чинності з 01січня 2019року.

13. Додатки1,2,3,4,5,6,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Рішення підлягає  оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

15.Контрол за виконанням цього рішення покласти на виконком сільської ради.

 

Сільський голова                           ________               Н.А.Згардівська

              

          

20 грудня 2018року

№01-28-07