РУДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ  № 14 

Двадцять дев’ятої сесії сьомого скликання                                                           

 

с. Руда                                                                      20 лютого  2019 р.

 

Про надання в оренду земельної ділянки 

для ведення господарської діяльності

ТОВ «ТВК ЯЗГИЛИОТ»

із земель комунальної власності

в с. Руда, в межах Рудянської сільської ради

 

                Розглянувши клопотання ТОВ «ЯЗГИЛИОТ» про передачу в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності Рудянської сільської ради, керуючись статтями 93,122,124 Земельного кодексу України, Законом України “Про оренду землі”, з метою ефективного використання земель комунальної власності Рудянської територіальної громади, та керуючись п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Рудянська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Надати в оренду ТОВ «ЯЗГИЛИОТ», ідентифікаційний код юридичної особи 41956029, земельну ділянку для ведення господарської діяльності з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, кадастровий номер  3224086400:06:016:0006 загальною площею 0,5000 га, із земель комунальної власності, що знаходиться в с. Руда, Сквирського району Київської області, терміном на 5 (п’ять) років, з 01.03.2019 року.
  2. Встановити річну орендну плату за орендовану земельну ділянку в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки, що складає 29937,50 грн. (двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять сім  грн., 50 коп.), яка повинна вноситися частинами щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за календарним днем звітного місяця на розрахунковий рахунок Рудянської сільської ради.
  3. Орендарю укласти договір оренди земельної ділянки та зареєструвати його згідно чинного законодавства.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку і бюджету.

 

 

                    Сільський голова                                   Н.А. Згардівська