РУДЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ  КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р  І  Ш  Е Н Н  Я  № 3

 

Тридцять другої  сесії сьомого скликання

 

с. Руда                                               26 червня 2019 року

 

Про надання дозволу на розробку

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості)

в межах Рудянської сільської ради

Сквирського району Київської області

 

            Розглянувши   заяву  гр. Футоряніної Валентини Юріївни, враховуючи Свідоцтво про право на спадщину за законом від 13.06.2019 року серія ННН №775302 зареєстрованого в реєстрі  за №3-629 та Сертифікат на право на земельну частку (пай) серія РН № 334756 виданого Сквирською районною державною адміністрацією Київської області 12.03.2001 року зареєстрованого у Книзі реєстрації сертифікатів на право на земельну частку (пай) за №351, керуючись  ст.ст. 12, 116, 122, 125, 126, 186 Земельного Кодексу України, ст.ст. 5, 7, 9  Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст.. 55 Закону України «Про землеустрій»,  п. 34   ст. 26 Закону  України  «Про місцеве  самоврядування в Україні»  сільська рада

 

В и р і ш и л а :

 

  1. Надати дозвіл гр. Футоряніній Валентині Юріївні на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за № 351 згідно зі схемою поділу земель колективної власності ВАТ «Шамраївське» площею 3,49 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Рудянської сільської ради Сквирського району Київської області.
  2. Розроблення технічної документації розпочати після укладення договору із землевпорядною організацією або фізичною особою підприємцем, які відповідно до статті 26 Закону України «Про землеустрій» можуть бути розробником документації із землеустрою.  
  3. Технічну документацію із землеустрою погодити у встановленому згідно чинного                       законодавства порядку і подати на затвердження до сільської ради.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію «Земельних відносин і благоустрою»  Рудянської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                           Н.А. Згардівська