РУДЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СКВИРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  внесення змін до рішення  сільської ради від 20.12.2018р.

01-28-07 скликання «Про сільський бюджет

Рудянської  сільської ради на 2019 рік»

 

       Керуючись ч.5 ст.23 та п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 23 частини1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради вирішила:

1.Переглянувши розподіл видатків між функціональною  та  економічною класифікацією  видатків в зв’язку з недостатністю бюджетних призначень на оздоровлення та відпочинок дітей із сімей учасників АТО сума 2140,00грн. та на придбання  предметів,матеріалів,обладнання та інвентарю для підтримки КНП СРР «Сквирський РЦПМСД»  на суму 47231,00грн. внести  зміни до бюджетних призначень сільського бюджету, а саме:

По загальному фонду:

Зменшити :

 КПКВК 0117461 « Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»

 КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 49371,00гривень;(травень м-ць)

Збільшити:

0119770  « Інші субвенції з місцевого бюджету»

КЕКВ 2620  «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 49371,00гривень; (травень м-ць)

 

2. Внести зміни до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 01-28-07«Про    сільський  бюджет Рудянської сільської ради на 2019рік» та в додатки 3,5,7,які є невід’ємною частиною цього рішення, виклавши їх у новій редакції.

 

3.Внести зміни до фінансово-економічного обґрунтування на 2019рік до програми «Утримання та розвиток інфраструктури доріг на 2017-2020роки»

 

 4. Контроль за виконання цього рішення покласти на   виконком  сільської ради

 

 

Сільський голова                             Н.А.Згардівська

с.Руда

22 серпня 2019 року

№01-33-07