Рудянська сільська рада

11  сесія  07 скликання

 

Рішення

 

«23 » грудня 2016року                                                        №01     

 

Про сільський бюджет Рудянської сільської ради

на 2017 рік

 Рудянська сільська  рада

ВИРІШИЛА:

 

 

  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського  бюджету у сумі 1120,0 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду  сільського бюджету  1100,0 тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського  бюджету  20,0 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку  0 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1120,0 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 1100,0 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 20,0тис. гривень;

- повернення кредитів до сільського  бюджету у сумі  0 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського  бюджету - 0 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з  сільського  бюджету у сумі 0 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського  бюджету - 0 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду  сільського  бюджету - 0тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

профіцит сільського  бюджету у сумі 0 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського  бюджету 0 тис. грн. та спеціального фонду сільського  бюджету 0 тис. грн. та згідно з додатком № 2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського  бюджету у сумі 0 тис. грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  сільського  бюджету на 2017рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 0 тис. грн. та спеціальному фонду 0 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  15,0 тис. гривень.

 

4. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 

 6.  Затвердити  на 2017рік  резервний  фонд  сільського бюджету у сумі 0 тис. гривень.

 

 7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  сільського  бюджету на  2017рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ ( код2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2730).

 

8. Затвердити в складі видатків сільського  бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  645,0 тис. грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення.

 

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу  сільського бюджету станом на «01»січня 2017року у сумі 0 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0  тис. грн. Уповноважити керівника виконавчого органу сільської  ради надавати гарантії суб’єктам щодо виконання ними боргових зобов’язань.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

 13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст..69 п.1 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

  • Податок на майно -296,2 тис. грн.
  • Єдиний податок    -796,1 тис. грн.
  •  Плата за надання адміністративних послуг-1,0 тис. грн.
  • Адміністративні  штрафи - 0,1 тис. грн.
  • Державне мито                -0,1 тис. грн.
  • Акцизний податок           -6,5 тис. грн.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені -  Бюджетного кодексу України щодо  сільського  бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені - Бюджетного кодексу України.

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  сільського  бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69 п.2 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

- екологічний податок  - 20,0тис.грн.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені - Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду  сільського  бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені - Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

       17. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

       18. Дане рішення та додатки до нього набирають чинності з 1 січня 2017р

       19. Контроль за виконання рішення покласти на виконком сільської ради.

 

 

Сільський голова                          Н.А.Згардівська

 

Додатки до рішення див.файл